CLB

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij het CLB terecht. De school en het CLB hebben samenwerkingsafsprakenopgesteld die de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastleggen. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

Algemeen

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen:

  • leren en ontwikkeling
  • onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren.

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt het CLB ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Het CLB waarmee onze school samenwerkt is:

CLB Noordwest-Brabant
Nieuwstraat 120
1730 Asse
e-mail: asse@clbnwb.be
website: www.clbnoordwestbrabant.be

Openingsuren: maandag tot donderdag  van 08.30u tot 12.30u en 13.00u tot 16.30u, vrijdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u. Dinsdag is het CLB bereikbaar tot 19.00u.

Het CLB Noordwest-Brabant heeft een schoolnabij team, een leerlingnabij team en een medisch team.

Contactgegevens:

De contactpersoon van het CLB voor je school kan je terugvinden op de website: www.clbnoordwestbrabant.be
Onze contactpersoon is Sara De Wachter.

Uitleg werking CLB en info over besmettelijke ziekten waarbij je kind niet naar school mag komen. (PDF)

CLB Helpt – Onze werking in een notendop.

Klachtenprocedure

Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien van de directeur, mevr. Lisbet Van Gijzeghem.

Zij is telefonisch te bereiken via het algemeen nummer of per e-mail: lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be