Iñigo

Scholengroep Iñigo

Naam: SCHOLENGEMEENSCHAP IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen

Vanaf 1 september 2020 vormen de 7 basisscholen, de lagere school en de buitengewone basisschool van vzw IÑIGO de scholengemeenschap IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen.

De 9 scholen zijn:

  • Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem
  • Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe
  • Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst
  • Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem
  • Vrije Basisschool Herdersem
  • Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
  • Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat
  • Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
  • Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos

De coördinerend directeur is de heer Jan Ombelets.
Mevrouw Liesbeth Van den Bossche vertegenwoordigt, als afgevaardigd bestuurder, de vzw IÑIGO in de scholengemeenschap.

Pedagogische begeleiding

Ons schoolteam staat er niet alleen voor! We worden ondersteund door de SJ-begeleidingsdienst.
Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun ignatiaanse partnerscholen.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

● Schoolbegeleiders : Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
● Godsdienst : Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
● Lichamelijke opvoeding : Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

Meer informatie CEBECO vindt u op www.cebeco.org