Ouderraad

Ouderraad

Wie zijn we?

De ouderraad is een groepering van ouders van de kinderen ingeschreven in onze school. Alle ouders zijn van harte welkom op de bijeenkomsten van de ouderraad en worden uitgenodigd om mee te helpen tijdens de verschillende activiteiten.

Het bestuur van de ouderraad staat in voor de coördinatie.

Tijdens het huidige schooljaar is het bestuur samengesteld uit de volgende ouders:

 

 • Jan Libaut (voorzitter)
 • An Kestens (ondervoorzitter)
 • Inge Van Damme (penningmeester)
 • Sylvia Vanden Bossche (secretaris)
 • Elke Bontinck
 • Francis De Boe
 • Marleen De Bolle
 • Wesley De Groote
 • Evy De Muynck
 • Marjon De Ridder
 • Annelies Lauwens
 • Dieter Michels
 • Sandra Nolis
 • Joris Raport
 • Steven Tallir
 • Bert Theeuwes
 • Karin Van Hoven
 • Joris Van Nederkassel
 • Sofie Vonck
 • Maarten Vos 

De ouderraad is aangesloten bij de Vlaamse vereniging van ouders en ouderverenigingen VCOV (www.vcov.be).

Wat doen we?

De school speelt een belangrijke rol in de opvoeding van onze kinderen. Als ouders vinden we het evident dat we niet aan de kant blijven staan, maar op een actieve en constructieve manier kunnen meewerken aan de onderwijsdoelstellingen van de school.

Boven alles stelt de ouderraad het welzijn voorop van alle kinderen op onze school. We willen ertoe bijdragen dat zij zich goed voelen en graag naar school gaan!

De ouderraad wil een communicatieplatform bieden voor alle ouders. We willen ouders samenbrengen en een dialoog en samenwerking organiseren met de school. Daarbij vinden we het belangrijk de stem te laten horen van alle ouders, ook degenen die om diverse redenen moeilijker bereikbaar zijn.

De ouderraad zet zich eveneens in om samen met het schoolteam verschillende activiteiten te organiseren, waarvan de eventuele opbrengsten ten goede komen van de school en de kinderen: sponsoring van culturele uitstappen, sneeuwklassen, aankoop van didactisch materiaal, sport- en spelmateriaal, …

Wat kan jij betekenen?

Dit alles is enkel mogelijk dankzij de samenwerking van zoveel mogelijk ouders. In tegenstelling tot sommige andere scholen werken we niet met een vast team. Dat betekent dat jouw deelname – klein of groot, onder welke vorm ook – erg belangrijk is: je kan mee beslissen en bijdragen aan talloze realisaties, waar ook jouw kind baat bij heeft. Je werkt samen met een enthousiaste groep mede-ouders in een toffe en losse sfeer!

Enkele keren per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd (via de nieuwsbrief) deel te nemen aan een inspiratie-avond met oudercafé, waar we samen brainstormen over ideeën aangebracht door de ouders en/of het schoolteam.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met de aankondiging van de geplande activiteiten. Ongeveer een maand vóór elke activiteit wordt via de school-mail aan alle ouders de vraag gestuurd om een handje te helpen. Op basis van de antwoorden wordt een werklijst met namen en concrete afspraken gemaakt. Iedereen beslist zelf hoe groot zijn inbreng is.

Tenslotte zijn we ook steeds op zoek naar mama’s en papa’s die net dat ietsje meer tijd kunnen investeren door deelname aan het ouderraad-bestuur. Relevante ervaring is absoluut geen vereiste, we moedigen het integendeel aan dat ouders van kleuters en peuters zouden “instappen”. De taken binnen het bestuur worden zoveel mogelijk verdeeld. Steeds in functie van persoonlijke voorkeuren en privé- en/of werkbelasting.

Bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Aankondigingen en hulpvragen, gericht aan alle ouders, worden via de schoolmail verstuurd: hierop zijn de GDPR-regels van de school van toepassing.

Verdere opvolging van de activiteiten, gericht aan de helpers die zich hebben aangeboden, gebeurt via de ouderraad-mail (ouderraad@svshekelgem.be).

 • De verzamelde e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt voor noodzakelijke communicatie om desbetreffende activiteit vlot te laten verlopen: versturen van een werklijst, doorgeven wijzigingen of verduidelijkingen, bedanken na afloop van de activiteit.
 • De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet doorgegeven aan derden.
 • Op elk moment behouden de ouders het recht hun gegevens te laten schrappen (per mail naar de ouderraad), bevestiging volgt binnen de twee weken.
 • De gegevens worden digitaal bewaard op een beveiligde centrale locatie (cloud), voor een duurtijd van maximaal 1 schooljaar (1 september tot 31 augustus).

Contactinformatie

De bestuursleden van de ouderraad proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in en rond de school. Je kan hen altijd aanspreken. Daarnaast zijn we steeds bereikbaar via één van de volgende kanalen:

Oudercafés 2020-2021

Alle ouders zijn welkom tijdens onze inspiratie-avonden, deze gaan door om 20u. We zoeken hiervoor nog naar een exacte datum en geschikte locatie.

 • Eind oktober 2020
 • Eind januari 2021

Activiteiten 2020-2021

Zie ook Nuttige info => Kalender

Uiteraard volgen ook wij de corona-crisis nauwgezet op. Ons activiteiten-aanbod aan de start van het schooljaar ziet er alvast wat anders uit. Daarna zal alles afhangen van de evoluties, maar het spreekt voor zich dat we ieders gezondheid op de eerste plaats zetten. We geven je een voorlopig overzichtje van de belangrijkste data.

 • Schooletentje “pick-up” (14/11/2020)
 • Grootouderactie (30/10/2020)
 • Voorleesweek (23 tot 27/11/2020, light-versie)
 • Tekenfund  (11/12/2020)
 • Online boekenbeurs (08/03/2021)
 • Lenteactie: (19/4/2021)
 • Schoolfeest (?)
 • Receptie 6e leerjaar (25/6/2021)
 • Fruitdagen (3x per schooljaar, onder voorbehoud)