Ouderraad

Ouderraad

Even voorstellen…

De ouderraad is een groep geëngageerde ouders die zich willen inzetten voor de schoolkinderen van de Sint-Vincentiusschool Hekelgem. Alle leden van de ouderraad vinden ouderbetrokkenheid belangrijk en deze kan vele vormen aannemen. Zo helpen we mee met het realiseren van allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden (bv. het schooletentje, grootouderfeest, verkeersdagen, schoolfeest…). Daarnaast nemen we vanuit de ouderraad het initiatief om zelf activiteiten op touw te zetten om ouders dichter bij mekaar te brengen en zo de ouderbetrokkenheid te stimuleren (bv. thema-avonden, oudercafé,…), alsook om financiële middelen te vergaren die we dan kunnen inzetten om de schoolomgeving tot een nog leukere, leerrijkere en stimulerende plek te maken voor onze kinderen (bv. Lente-actie, Trooper-actie, …), of om de schoolwerking hier en daar een duwtje in de rug te geven.

We vatten het schooljaar 2023-2024 aan met dit indrukwekkende bestuursteam:

Marleen De Bolle
Voorzitter

Maarten Vos
Ondervoorzitter

Steven Tallir
ICT Manager en Penningmeester

Annelies Lauwens

Bert Theeuwes

Dieter Michels
Secretaris

Elke Bontinck

Gert Broothaerts

Francis De Boe

Jan Libaut
Communicatie Manager

Joris Raport

Joris van Nederkassel

Sofie Vonck
VCOV Opvolger

Marjon De Ridder

Katie Van Vaerenbergh

Wesley De Groote

Doordat vele ouders zich verenigen in de ouderraad wordt er ruimte gecreëerd om initiatief te nemen op grond van de eigen interesses en talenten. Hoe groter de groep, hoe groter het samenhorigheidsgevoel en hoe meer we samen kunnen realiseren. Want inderdaad… “vele handen maken licht werk”.

Je hoeft niet in het bestuur van de ouderraad te zetelen om een handje te helpen tijdens de activiteiten die georganiseerd worden of om naar een ouderraadvergadering, een thema-avond of oudercafé te komen. Doorheen het schooljaar richten wij ons via de website van de school en Gimme tot alle ouders. Houd dus zeker de website en Gimme goed in de gaten, als je niets wil missen!

Onze missie

Boven alles stelt de ouderraad het welzijn voorop van alle kinderen op onze school. We willen ertoe bijdragen dat zij zich goed voelen en graag naar school gaan!

De ouderraad wil een communicatieplatform bieden voor alle ouders. We willen ouders samenbrengen en een dialoog en samenwerking organiseren met de school. Daarbij vinden we het belangrijk de stem te laten horen van alle ouders, ook degenen die om diverse redenen moeilijker bereikbaar zijn.

De ouderraad zet zich eveneens in om samen met het schoolteam verschillende activiteiten en projecten te organiseren. Eventuele opbrengsten komen ten goede van de school en de kinderen: sponsoring van culturele uitstappen of -activiteiten, aankoop van didactisch materiaal, sport- en spelmateriaal, …

Wat kan jij betekenen?

Het verwezenlijken van onze missie hangt volledig af van de steun en hulp die we krijgen van zoveel mogelijk ouders. Dat betekent dat ook jouw deelname – klein of groot, onder welke vorm ook – erg belangrijk is.

Enkele keren per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor onze oudercafés. Heb je een leuk idee voor een nieuwe activiteit of iets wat een meerwaarde kan betekenen op onze school? Dan is dit hét moment om er samen over te brainstormen, tussen pot en pint.

Ook bij onze activiteiten kan je een handje helpen. Ongeveer een maand vóór elke activiteit wordt hiervoor een oproep gedaan naar alle ouders (via Gimme). Daarna wordt een werklijst met namen en concrete afspraken gemaakt. Dankzij de grote variëteit is er voor iedereen wel een taak te vinden binnen zijn/haar interesses of talenten.

Steeds vaker zetten we projecten of werkgroepen op touw om de schoolwerking en -infrastructuur te verbeteren. Persoonlijke interesses en talenten van onze ouders vormen hierbij de driving force. Vanuit een dergelijke werkroep structuur kreeg het schoolfeest en schooletentje een make-over, en werden andere initiatieven (zoals badge-systeem, groene speelplaats, enz.) gerealiseerd!

Omdat we graag de stem van alle ouders willen horen en willen afstemmen met de bezorgdheden, initiatieven of vragen die bij ouders leven, zullen alle vergaderingen vrij toegankelijk zijn voor alle ouders. Tot een week vóór elke vergadering kan je zelf ook een agendatopic aanbrengen dat we dan samen op de vergadering kunnen bespreken. Je hoeft je komst niet op voorhand te bevestigen. Iedereen welkom dus, zonder verplichtingen!   

Tenslotte zijn we ook steeds op zoek naar mama’s en papa’s die net dat ietsje meer tijd kunnen investeren door deelname aan het ouderraad-bestuur. Relevante ervaring is absoluut geen vereiste, we nemen je graag mee op sleeptouw! De taken binnen het bestuur worden zoveel mogelijk verdeeld. Steeds in functie van persoonlijke voorkeuren en privé- en/of werkbelasting.

Contact

De bestuursleden van de ouderraad proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in en rond de school. Je kan hen altijd aanspreken. Daarnaast zijn we steeds bereikbaar via één van de volgende kanalen:

Ouderraad vergaderingen 2023 – 2024

De ouderraadvergaderingen gaan telkens door om 21u in de eetzaal van Sint-Vincentius Bellestraat. Twee weken voor elke vergadering zullen we via Gimme een kleine reminder sturen en zal de agenda beschikbaar zijn. Tot een week vóór elke vergadering kan je zelf ook een agendatopic aanbrengen (door een mail te sturen naar ouderraad@svshekelgem.be) dat we dan samen op de vergadering kunnen bespreken.

 • 14/09/2023
 • 9/11/2023
 • 18/01/2024
 • 14/03/2024
 • 2/05/2024

Oudercafés 2023 – 2024

Alle ouders zijn welkom tijdens onze gezellige oudercafés. We zoeken hiervoor nog naar exacte data en locatie.

 • Midden november 2023
 • Midden maart 2024

Activiteiten 2023 – 2024

Ook nu organiseren we weer een aantal vaste activiteiten, die in de loop van het schooljaar nog kunnen worden aangevuld wanneer iemand met een leuk idee op de proppen komt. Op dit moment kunnen we alvast de volgende richtdata geven. Check zeker regelmatig de schoolkalender voor updates.

 • Schooletentje Pasta Croque (16 en 17/09/2023)
 • Dag van de Leerkracht (13/10/2023)
 • Grootouderfeest Langestraat (12/10/2023)
 • Grootouderfeest Bellestraat (13/10/2023)
 • Voorleesweek (20 tot 24/11/2023, overdag)
 • Boekenbeurs (15/12/2023)
 • Lenteactie (27/03/2024)
 • Feest Op School (1/06/2024)
 • Receptie 6e leerjaar (26/06/2024)
 • Fruitdagen (15/11/2023 – 13/03/2024 – 22/05/2024, ochtend)