Externen

Externen

Wan-team (brede types)

De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 operationeel.

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN-team. Algemene informatie over dit ondersteuningsnetwerk kan je raadplegen via de website: wanteam.be. Vind je niet het antwoord op je vragen over de werking van het ondersteuningsnetwerk of heb je een specifieke vraag over de ondersteuning van je kind binnen de school, dan kan je terecht bij de coördinatie van het WAN-team.

Coördinatie WAN-team
Langestraat 12, 9300 Aalst
info@wanteam.be
0456 27 05 47 (Katrijn)
0456 26 53 12 (Sigrid)

Kasterlinden (kleine types)

Het ondersteuningsteam Kasterlinden biedt ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte én aan het schoolteam. We zetten in op een inclusieve schoolomgeving, waarin alle leerlingen op gelijke voet kunnen meedoen aan de lessen.

Binnen het ondersteuningsmodel zijn er twee sporen:

  • De brede types, voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type BA, 3 en 9. 
  • De kleine types, voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag  type 2, 4, 6 en 7.

Sint-Lodewijk (motorische beperking) ENTer4

ENTer4 (Expertisenetwerk type 4) biedt ondersteuning in de klas aan leerlingen met een motorische beperking in het reguliere onderwijs. ENTer4 combineert de expertise van het buitengewoon onderwijs met de knowhow van MFC’s en andere betrokken externe diensten én brengt dit over naar het gewoon onderwijs.

 ENTer wat?

ENTer4 is een expertisenetwerk bestaande uit zes Oost-Vlaamse scholen type 4:

  • BuBaO en BuSO Sint-Gregorius
  • BuBaO en BuSO Ten Dries
  • BuBaO en BuSO Sint-Lodewijk

Leerlingen met een motorische beperking (type 4) in het reguliere onderwijs kunnen op de nodige begeleiding rekenen van ENTer4.

ENTer4 werkt net- en niveauoverschrijdend en biedt bijgevolg ondersteuning binnen het Katholiek Onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Dit zowel voor leerlingen in het kleuteronderwijs, het lager én het secundair onderwijs. Bovendien werkt ENTer4 samen met CLB’s, externe diensten, privétherapeuten en regionale ondersteuningsnetwerken.

ENTer4 trad in september 2017 in werking in het Vlaams onderwijslandschap. Dit nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen die extra zorg nodig hebben bovenop de basiszorg in het regulier onderwijs, vervangt het vroegere geïntegreerd onderwijs (GON-werking).

Ondersteuning in de klas

ENTer4 wil deuren openen en ondersteuning bieden in de klas. Natuurlijk niet enkel aan de leerlingen zelf, maar ook aan leerkrachten en schoolteams. In een verbindende samenwerking communiceert ENTer4 open en transparant naar alle betrokken partijen.

De ondersteuning in de klas start bij het analyseren van de onderwijsbehoeften. Vervolgens zoeken we vanuit een type 4-bril naar een passend antwoord op al je vragen. Onze ondersteuners gaan doelgericht aan de slag door te kijken naar wat écht nodig is om talent te versterken.

ENTer4 streeft naar het versterken van de leerling, de leerkracht en de school. Het ultieme doel is dat elke partij zelfstandig aan de slag kan, waarbij iedereen voldoende tijd krijgt om te groeien.