Klassen

Klassen

Juf Annelies en juf Kelly
K0A

Juf Heidi en juf Katrien 
K0B

Juf Martine en juf Katrien
K1A

Juf Erika en juf Kelly
K1B

Juf Karolien en juf Kelly
K2A

Juf Katrien
K2B

Juf Anja
K3A

Juf Elke
K3B

Juf Kathleen
1A

Juf Joke
1B

Juf Karleyn

1C

Juf Sofie
2A

Juf Gerda
2B

Juf Els en juf Laurien
2C

Juf Ilse en juf Herlinde
3A

Juf Ingrid
3B

 Meester Bart en juf Herlinde
4A

Juf Annelies
4B

Juf Kathleen
5A

Juf Silke
5B

Juf Kaat
6A

Juf Ilse
6B