Praktisch

Praktisch

Schooltijden

Van 8.35 uur tot 12.15 uur en van 13.30 uur tot 15.25 uur.
Op woensdag van 8.35 uur tot 12.15 uur.

Kinderen kunnen spelen op de speelplaats vanaf 8.25 uur. Komen ze vroeger, dan blijven ze even in de betalende opvang. 

Wanneer de school uit is, kunnen de kinderen nog een kwartier op de speelplaats blijven, tot 15.40 uur of op woensdag tot 12.30 uur. Nadien kunnen ze ook gebruik maken van de betalende opvang.

Graag 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig zijn op school. Kinderen worden steeds gebracht en afgehaald aan de hoofdingang.

Opvang voor en na

Van 7.00 uur tot 8.20 uur en van 15.40 uur tot 18.00 uur.
Op woensdag van 7.00 uur tot 8.20 uur en van 12.30 uur tot 18.00 uur.

Prijs per begonnen half uur (zie brochure werking Infano).
Er wordt een fiscaal attest uitgeschreven.

De opvang wordt georganiseerd door de gemeente in de gebouwen van de school. Voor de concrete uitvoering maakten zij een overeenkomst met Infano vzw, Keizerstraat 35 – 1740 Ternat.  Tel: 02 582 72 62 

Infano organiseert ook opvang in de school wanneer er een lokale verlofdag is of bij pedagogische studiedagen.
Tijdens de schoolvakantie wordt er door hen opvang voorzien in de gemeente.

Brochure: werking Infano

Dit zijn de mensen die voor onze school de opvang verzorgen:

Elise Borms
Langestraat

Kevin Rottiers
Bellestraat

Isabelle van de Putte
Bellestraat

Schoolkosten

Bijdrageregeling

De school staat in voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te bereiken.

Voor extra-schoolse prestaties (onder andere drank, maaltijden, abonnementen, turnkledij, …) vraagt de school een vergoeding.

De school organiseert tal van extra activiteiten die een culturele verrijking en sportieve ontplooiing beogen: toneelvoorstellingen, poppentheater, film, uitnodigen jeugdschrijver, museumbezoek, leeruitstappen, sportactiviteiten, extra-murosactiviteiten,…. 

Hiervoor wordt een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, rekening houdend met de maximumfactuur van 105 euro voor een leerling van de lagere school en 55 euro voor een kleuter per leerjaar en per schooljaar. Voor meerdaagse uitstappen is de maximumfactuur 520 euro, gespreid over de volledige loopbaan van de lagere school.

Jaarlijks nodigen we een fotograaf uit om individuele foto’s van onze leerlingen te nemen, alsook klasfoto’s. De aankoop van klas- of individuele foto’s is uiteraard geheel vrijblijvend.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. De schoolraad is een officieel adviesorgaan waar personeel, ouders en de lokale gemeenschap in participeren en waarin overleg gepleegd wordt over tal van zaken rond de school.

Hieronder vind je een raming van de kosten per leerjaar. In de loop van het schooljaar kunnen zich evenwel sporadisch onvoorziene zaken voordoen die een prijswijziging veroorzaken.

 

Verplichte activiteiten                       

Vervoer zwemmen lager (abonnement): 50 euro

Sportdag                            

Extra-murosactiviteiten                

Schoolreis                           

Theater                              

Klasactiviteiten                    

       

Meerdaagse uitstappen(tweejaarlijks)

Er wordt een maximum van 520 euro gevraagd. Dit wordt gespreid over de hele schoolloopbaan van uw kind.

1ste graad kasteelklassen

2de graad bosklassen

3de graad zeeklassen     

       

De betalingswijze gebeurt via overschrijving. 

 

Andere kosten

In samenspraak met de schoolraad is er bepaald dat wij de volgende kosten toch nog doorrekenen aan de ouders

Turn t-shirt                   12,50 euro

Turnbroekje                  10,50 euro

  

Facultatief

    Warme maaltijd: 4,00 euro kleuters en 4,60 voor lagere schoolkinderen

    Drankje/Soep: 0,60 euro    

 

Abonnementen tijdschriften per jaar

Doremini (1ste kleuterklas): 42 euro     Zonnekind  (2de klas): 47 euro

Doremix (2de kleuterklas): 42 euro    Zonnestraal (3de & 4de klas): 47 euro

Doremi (3de kleuterklas): 42 euro      Zonneland (5de & 6de klas): 47 euro

Zonnekind (1ste klas): 47 euro           Vlaamse Filmpjes (5de & 6de klas): 47 euro

 

 Begin september kan men nog op andere tijdschriften abonneren waarvan de prijzen nog niet gekend zijn.

Voor- en naschoolse opvang: zie brochure infano

Wijze van betaling

De facturen worden digitaal doorgestuurd. We verwachten dat de factuur betaald wordt voor de vermelde datum.

Boterhammen en warme maaltijden

’s Middags kunnen de kinderen boterhammen of warm eten eten in de eetzaal.

Er is mogelijkheid om een drankje(fruitsap, water, melk) en/of soep aan te kopen tegen de prijs van 0,60 euro.

De warme maaltijden worden aangeboden door Delimeal. 

De kostprijs van een warme maaltijd bedraagt 4,00 euro voor de kleuters en 4,60 voor de lagere school kinderen..

Wie hiervan gebruik wil maken, vult maandelijks het document drank en/of warm eten in.

Parkeren

Omgeving Hekelgem centrum / campus Bellestraat

Omgeving campus Langestraat