Rapportering

Rapportering

Eerste en tweede leerjaar

Vooreerst geven we een duidelijk overzicht van de resultaten binnen verschillende cultuurgebonden ontwikkelvelden.
We kiezen voor een permanente evaluatie gedurende het jaar bij deze ontwikkelvelden: 

Ontwikkelveld godsdienst en ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld. 

We kiezen voor proefwerken in december (enkel tweede leerjaar) en juni voor ontwikkeling van het wiskundig denken en de taalontwikkeling. 

Dit wordt natuurlijk ook nog op regelmatige basis doorheen het jaar geëvalueerd.

Muzische ontwikkeling wordt geëvalueerd met een beoordeling (zie fiches). 

Wij vinden het ook belangrijk om u te informeren omtrent de persoonsgebonden ontwikkeling van uw kind.

Ook hier wordt met een beoordeling gewerkt.

Motorische ontwikkeling vormt een apart luik in het rapport. Dit rapport wordt drie keer per jaar meegegeven.

Na het zwemmen volgt er een zwemrapport.

Ook bij deze rapporten wordt met een beoordeling gewerkt.

Derde en vierde leerjaar

Vooreerst geven we een duidelijk overzicht van de resultaten binnen verschillende cultuurgebonden ontwikkelvelden.
We kiezen voor een permanente evaluatie gedurende het jaar bij deze ontwikkelvelden:

Ontwikkelveld godsdienst en ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld

We kiezen enkel nog voor proefwerken in december en juni voor ontwikkeling van het wiskundig denken en de taalontwikkeling.
Dit wordt natuurlijk ook nog op regelmatige basis doorheen het jaar geëvalueerd.

Muzische ontwikkeling wordt geëvalueerd met een beoordeling (zie fiches). 

 Wij vinden het ook belangrijk om u te informeren omtrent de persoongebonden ontwikkeling van uw kind.

Ook hier wordt met een beoordeling gewerkt.

 Motorische ontwikkeling vormt een apart luik in het rapport. Dit rapport wordt drie keer per jaar meegegeven.

Na het zwemmen volgt er een zwemrapport.

Ook bij deze rapporten wordt met een beoordeling gewerkt.

Vijfde en zesde leerjaar

Vooreerst geven we een duidelijk overzicht van de resultaten binnen verschillende cultuurgebonden ontwikkelvelden.

We kiezen voor een permanente evaluatie gedurende het jaar bij deze ontwikkelvelden:

Voor het ontwikkelveld godsdienst zijn er toetsen (aangekondigd en niet aangekondigd) doorheen het jaar.
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld toetsen we na elk thema.  Er worden ook herhalingstoetsen van een groter geheel (3 keer per jaar en buiten de week van de proefwerken) gegeven.

We kiezen enkel nog voor proefwerken in december en juni voor ontwikkeling van het wiskundig denken en de taalontwikkeling (Nederlands en Frans).
Dit wordt natuurlijk ook nog op regelmatige basis doorheen het jaar geëvalueerd.
Regeling Frans:
Kerstmis: Grote toets Frans ( in 5 en 6)
5de leerjaar: 3 unités vocabulaire en grammaire
6de leerjaar: 4 unités vocabulaire en grammaire
Pasen: Grote toets Frans (enkel in 5)
3 unités vocabulaire en alles van grammaire
Einde schooljaar: Grote toets Frans
5de leerjaar: 2 unités vocabulaire en alles van grammaire
6de leerjaar: 4 unités vocabulaire en alles van grammaire

Muzische ontwikkeling wordt geëvalueerd met een beoordeling (zie fiches). 

 Wij vinden het ook belangrijk om u te informeren omtrent de persoongebonden ontwikkeling van uw kind.

Ook hier wordt met een beoordeling gewerkt.

 Motorische ontwikkeling vormt een apart luik in het rapport. Dit rapport wordt drie keer per jaar meegegeven.

Na het zwemmen volgt er een zwemrapport.

Ook bij deze rapporten wordt met een beoordeling gewerkt.