Corona info

Corona info

Momenteel geldt voor onze school code Oranje.

Onze school blijft open en leerlingen kunnen voltijds naar school blijven komen.
Enkel de veiligheidsmaatregelen worden verfijnd.
Wat verandert er hiermee in onze schoolwerking:

 • Onze leerkrachten dragen ook buiten een mondmasker wanneer de afstand
  niet gegarandeerd kan worden. (Is niet verplicht bij contact met kleuters)
 • De leerlingen eten in hun klasgroep vanaf het lager onderwijs (Dit deden we al.)
 • Voor onze leerlingen blijven alle indoor- en outdoor sportactiviteiten in klasverband mogelijk.
 • Oudercontacten worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Gesprekken met ouders waarvoor telefonische of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is (bv. omwille van complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp, taalproblematiek) kunnen op afspraak wel nog op school
  doorgaan.
 • De extra-muros activiteiten worden geannuleerd.
 • Enkel essentiële derden worden nog toegelaten op school.

De maatregelen nog eens op een rijtje:

 • Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van de kinderen.
 • Jullie blijven zo kort mogelijk aan de schoolpoort staan.
 • De kinderen ontsmetten/wassen hun handen als ze op school toekomen.
 • Er wordt een afstand van anderhalve meter bewaard.
 • We hoesten of niezen in de elleboog.
 • Bij ziektesymptomen blijven de kinderen thuis en wordt een huisarts gecontacteerd.
 • Ouders betreden enkel na afspraak met de directeur of de leerkracht de school. Dan vragen wij ook om de bovenstaande regels strikt toepassen en zeker de handen te ontsmetten.

We willen jullie wel reeds bedanken voor de open communicatie die jullie als ouder naar ons brengen in verband met quarantaine of eventuele testen/mogelijke besmetting. Ook wij als school proberen een zo correct mogelijke communicatie naar jullie toe te brengen.
We kunnen dit alleen als de vertrouwensband tussen de school en de ouders voldoende groot is. We moeten nu met zijn allen proberen om de verspreiding van dit virus in de kiem te smoren.

Samen kunnen we veel bereiken.

zie hier voor meer info m.b.t. beslisboom lager

zie hier voor meer info m.b.t. beslisboom kleuter